Newsy

Zasady bezpieczeństwa w Kinie Kultura!

Obowiązek zasłaniania ust i nosa! Po wejściu do kina zdezynfekuj dłonie! Zachowaj odstęp 2 m!

Zasada zajmowania miejsc:
Rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami
Obowiązek ten nie dotyczy:
- widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia
- osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
- widza, który jest opiekunem osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności